#205 Kommellusten KOP Torinkulmaha 1964 osa 2

Siin vaihes ko ol anturalaorotukse valmi ja ruvetti valuhommi, nii nosturi puam jäi neli meetteri liia lyhkäseks toriäärmäisest pohiplintist, mut senki nurka valuhom ratkasti. Siihe ei tarvittu ko taitav nosturkusk ja pualhul pojanklop. Mää hyppäsi kuski ohje mukka kurajassikka kyyti ja taitav kusk ajo katti ulos ja sisäl vuarotelle. Mää lensi vaijeri nokas kurapytyn kans maa ja taeva välil. Joka kert ko oli see formu kohral, nii luuk auk ja purotetti kurapom sin pytty. Siin hommas ei varmaste mikkä tyä tai muukka laisäärännö pykälä täyttyn, mut ei sitä siin haettukka. Pääasi ol, et saatti ulottumattomis olev plint valetuks ilma kärrämist ja kotsute virutust.

Tommose pilarrunkose talon tekemine ol aika hirast, ko ei mittä muatei eikä elementei ollu käytös. Kappaltavarast kyhätti paikan pääl. Siihe kellarkerroksehe tul pankholv, misä oliva paksu seinä. Valuri tuliva ehtovuaroho valama niit formui ko ol päivä aikan sin kyhätty. Siin sit valuhomma aikan piretti nortimittanne paus, mut ei kokonas hommi heivattu. Vipra jäi hommi ja see hakkaski kuran piukka, ete ollu mittä semmost höhhö ko kuulu jossa Turun puales oleva.

Mut sit paukat, en tiär mahrok formu olla huano tekko vai viprattink liia hyvi. No, kura levis lattiol, mut see ol kumminki enne jo valet eikä auttan muu ko ruvet luavan tyähö ja lapioir se kura pois. Seurava aamuste vähemä mairitelevitte lausunnotte jälkke päästin taas uurisrakennust uurisrakentama.

Siin sitä sit eretti ja oltti siin vaihes, et katutaso pank ja muu liikke ol pualiks laorotettu ja oliva valuhomma menos. Se ol semne kiirune päev, ko muunki täyrys ol mukan monenäköste tartunnotte ja kottaraisten kans. Siin samas tyämaa vastav mestar tul ja sanos, et ”nyy täyty saara heti noi kallispalkkase äijä hommihi”. Nee orotiv mesta, mikä kuulus muu hommi. Mää sanosi, eten millän kerk, nii siihe mestar sanos ”eten mää pyytäny, ko mää käski”. Pahukse lyhkäne ol se YT siin kohras ko muu toimenkuvatan mulkatti. See verra, et läksi järjestämä sitä mesta. Ymmärsin kyl, et semse kallispalkkase äijä ko oo mansest ast tän tuattu ja seisoskeliva kintta suaron kesktuntpalkal, täyty saar heti töihi.

Töitte siin eretes, nii jossa vaihes korkkein joht ol sitä miält, ete olla oikke aikataulus. Turust tuliki yks firma johtajist kirittämä tyämaal ja määki pääsi siihe porukka ko haukkuma tultti. Siin sit ko kiärretti tyämaat, nii se päsmär tek semse havanno, et on tairettu nanna otta ko nanna haise. See ei ollu muul tarkotettu. Mää kerkesi ottama viikloppun sitä pitter katkero. See oliki hintas väärtti tavara, vaik se ol piän pot, nii hulluks siit pakas tulema.

Niitte nuhteitte jälkke jatketti rakentamist ja päästi harjaha saak. Sit juhlitti: saatti papusoppa ja pari pottu kolmen tolpan kalja. Siin juhlas, niinkon pruukatti, nii johto kehus meit ko olla saattu tämä pytink harjaha. Mul ol semne tiat, et johtoporras pit jatkojuhli siäl pihal olevas komentkeskukses. Mul tul miäle, et määki ole semne tap tyämaal, et muunki kuuluis siäl olla. Ajatust ol jonkuverra pitteril vauhritettu. Mää meninki si jatkoil, mut aika pia huamasi, eten ollu oikke tervetullu niil kutsuil. Sit muu ruvettinki ohjama siihe ove suuntta, mist ol suar yhteys pihal. Tyämaa kymp, kene kans mää tei pali yhteistyät, ol human kaver ja tul peräs ja lykkäs potunpersusta mukka, eten iha kuivi sui joutun pihal. Hiuka siin torinkulmil viäl tul kostutettu kurkku ja ihmetel maelmameno, ko ol jo juhlapäev vaihtumas uutte päivä ja ol maat lährö aik.

See jälkke ol ruvenu tyämaal tapahtuma jotta liiket. Joku kaver ol päättän, et hän vois itseohjautuvaste opiskel kraankuskiks. Hetkenpääst komentokorsus ol viäl joku silmä raollas ja korva hörölläs ja ol kuulevinas jotta äänt pihalt, ja ihmettel sitä kute mittä yövuoroka ol tyämaal tehty. Kymp, ko asust siin, tul ulos ja huamas, et kraan oo käynnis. Hän yrit saar sitä loppuma, mut koo see ei onnistun, nii hän jourus rekrytoima pari miäst lissä hommi. Aika pia ilmestyski pari miäst toiselt pualt tori jotta miakankuvi hias. Ne ilmottiki heti tyämaal tulles, ete nostokurje kuljettamine olis oikke suatava tähä aikka vuarokaurest. Kute mittä nostamistakka näy olevas nii ja kui mahro romilite kanssaka ol. Hyvä ol, et saatti nämä miähe heti töihi ko siin oliva kaik emme pahempanki. Puam pyäris ja kanaki kraapas Alistkattu. Siin olis voinu pahemmas tapaukses jäär vaik joku koukku.

No, siitäki selvitti säikähryksel ja nuhteil. Talo valmistus sit lähestulkko ajallas ja jämt siihe paikka, mihi sitä asemkaavasaki ol ehrotettu. Kilpaleva panki kulmast kuulus jotta semmost juttu, et see olis luiskattanu vähä karun pualel. Mut taita ol jotta torinkulma jutui. Sit oliki jo orottamas serav hom, eikä seekä mikkä pyynt ollu. Kyl käsky pualel men – täyry lähti pohjossatakunttaha häme- ja pohjankankast vallottama.

Muistel Aatu – Yks KOPin rakentajist

Teemat

Be First to Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *